Cloud checklist – stelt u de juiste vragen?

Cloud checklist – stelt u de juiste vragen?

Stel de juiste vragen

Checklist Cloud leverancier

 

Algemeen- De Clouddienstverlening

 • Heeft uw Cloudprovider vergelijkbare organisaties als klant?
 • Kies zelf als het kan meerdere referenties uit die een vergelijkbaar zijn met uw situatie. Maak zelf een afspraak.
 • Welke diensten levert uw Cloud leverancier zelf en voor welke diensten maakt men gebruik van een ecosystem?
 • Hoe zorgt/borgt de Clouddienstverlener dat afnemers de Clouddiensten snel kunnen afnemen?
 • Is de omgeving van de Cloud provider geschikt voor enterprise-oplossingen? Denk daarbij aan ERP, CRM en andere bedrijfskritische applicaties
 • Van welke (cloud) managementsystemen maakt de Cloud provider gebruik en hoe kan dit aanhaken op het beheersysteem voor de on-premises infrastructuur van de afnemer?
 • Voor welke softwarelicenties is de eindafnemer zelf verantwoordelijk?
 • Wie is eigenaar van het datacenter van waaruit uw diensten worden aangeboden en welke maatregelen heeft u getroffen tegen aansprakelijkheid bij calamiteiten?
 • Hoe ziet de Exit strategie er van de Cloud provider eruit? Kan er een voorbeeld overlegd worden?
 • Ondersteund de Cloud provider werkplekconcepten zoals VDI en is de omgeving geschikt voor grafische 3D GPU ondersteuning?

 

Beheer

 • Kan het beheer van systemen gedelegeerd worden naar de afnemer? Welke lagen beheert uw Cloud service provider?  En wat valt er buiten dat beheer?
 • Is het mogelijk om uw huidige verbindingen te ontsluiten in het datacenter?

 

Service Level Agreements en Management

 • Welke Service Level Agreements kunnen worden afgesloten ten aanzien van:
 • Disaster Recovery (hersteltijden)
 • Performance
 • Beschikbaarheid
 • Back-up en restore
 • Kan de Cloud provider aangeven wanneer de laatste keer is geweest dat zich een verstoring heeft voorgedaan in haar datacenter(s)? Hoe lang waren de betreffende diensten niet beschikbaar? En was er sprake van dataverlies bij (eind)klanten?

Geef een korte toelichting bij de volgende processen:

 • Change management
 • Incident management
 • Patch management
 • Escalatie management
 • Hoe ziet het maintenance window van uw datacenter eruit? Pas dit bij uw doelstellingen?
 • Welke boeteclausules neemt u standaard op in de Service Level Agreement behorende bij de door u aangeboden dienstverlening?

Customer support

 • Heeft de Cloud Provider een 24×7 support organisatie?
 • Is de support die wordt geleverd in de Nederlandse taal?
 • Hoe ziet de support organisatie / customer service eruit? Men kan hier volstaan met het verstrekken van een organigram.

Security en compliance

 • Hoe gaat men om met informatiebeveiliging?
 • Welke wijze van dataopslag en -beveiliging wordt toegepast?
 • Hoe gaat men om met encryptie- en antivirusoplossingen? Welke past men concreet toe?
 • Welke infrastructuurmonitoring wordt toegepast?
 • Is de Cloud omgeving multi-tenant?
 • Is de betreffende oplossing GDPR proof? Welke maatregelen / processen zijn er ingericht om deze wetgeving te kunnen ondersteunen?

Reporting

 • Laat de Cloud provider een voorbeeld sturen van een standaard (status)rapportage.
 • Performance is een essentieel  onderwerp zorg dat de rapportage en mogelijkheden om de monitoring zowel realtime als langere termijn goed in te kunnen zien.
 • Is het mogelijk maatwerkrapportages op te stellen op verzoek van de afnemer?

 

Prijsmodel

 • Hoe ziet het prijsmodel eruit? Denk daarbij aan prijs (€) per CPU, (v)RAM, storage, bandbreedte, VLAN’s.
 • Hoe zit het met de kosten (voorwaarden) bij op- en neerschalen van resources?
 • Wat zijn de mogelijkheden om het contract tussentijds aan te passen (upscale/ downscale)?
 • Kan men een voorbeeldfactuur bijsluiten?
 • Kan men u een voorbeeldconfiguratie (in detail) met bijbehorende maandelijkse pricing bijsluiten?
 • Welke kosten zijn er in het geval dat er “eigen” fysieke componenten worden toegevoegd in het datacenter?
Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.

×